SAMSYNSPROBLEMER OG TRAINYOUREYES-SYNSTRÆNING ER SOLIDT FORANKRET I FORSKNING

Der laves fortløbende forskning på området for træning af samsynet, hvoraf TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Selve kernen af TrainYourEyes-træningen er således baseret på evidens. Det drejer sig primært om træning af øjenbevægelser, konvergensevne og akkommodationsevne

Forskning viser, at mindst 20% af alle har samsynsproblemer

Forekomster af samsynsproblemer hos ordblinde

I 2018 udgav Swanson en undersøgelse af 28 ordblinde børn og 33 børn uden ordblindhed. Konklusionen var for de ordblinde børn

 • Akkommodations insufficiens AI:  55%

 • Konvergens insufficiens CI:  34%

 • Øjenbevægelses problemer:  62% 

 

Konklusionen for børn uden ordblindhed

 • Akkommodations insufficiens AI:  9%

 • Konvergens insufficiens CI: 15%

 • Øjenbevægelses problemer:  15%

 

Konklusion: 79% med ordblindhed og 33% uden havde mindst ét samsynsproblem

Forekomsten af konvergens insufficiens

Ved læsning er det nødvendigt at dreje øjnene indad, således at begge øjne rammer det samme sted i bogen. Dette kaldes at konvergere. Hvis øjnene ikke kan konvergere korrekt kaldes det for konvergens insufficiens (CI) WHO-diagnose koden herfor er:  ICD H 51.11

.

Problemer med konvergens insufficiens kan være:

 • Dobbeltsyn/skygger på teksten
 • Trætte, irriterede og anstrengte øjne (eyestrain)
 • Hovedpine
 • Svært ved at læse – ordene flyder sammen/fra hinanden
 • Mister læsestedet
 • Læser for langsomt
 • Nedsat lyst til at læse
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Blinker eller gnubber øjnene
 • Lukker det ene øje ved læsning
 • Medfører nedsat visuel udholdenhed

 

Forekomst:

 • 15 % / 34 %           Ikke-ordblinde 15 % kontra ordblinde børn 34 % (Swanson, 2018)
 • 5%                         Alle aldersgrupper (Cooper, 2012)
 • 13%                       4. og 5. klasser (Rouse, 1999)
 • 7,7%                      Studerende (Pocar, 1997)
 • 6,2%                      11,67 år +/- 1,81 år (Davis, 2016)
 • 14%                       8-12 årige med læseproblemer (Muzaliha, 2012)
 • 3,7%/31,5%            “Almindelige børn” 3,7% kontra “Specialklasse-børn” 31,5% (Abu Bakar, 2012

Forekomsten af akkommodations insufficiens

Ved læsning er det nødvendigt at kunne stille skarpt på teksten i bogen samt hurtigt at kunne omstille synet fra én afstand til en anden. Dette kaldes at akkommodere. Hvis øjnene ikke kan akkommodere korrekt kaldes det for akkommodations insufficiens (AI). WHO-diagnose koden herfor er:  ICD H 52.533

 

Problemer med akkommodations insufficiens kan være:

 • Svært ved at omstille synet fra korte til lange afstande – og omvendt
 • Teksten hopper og/eller ændrer skarphed
 • Det tager et stykke tid før en given tekst er skarp
 • Uskarpt syn efter længere tids læsning
 • Dobbeltsyn/skygger
 • Irriterede øjne
 • Hovedpine

 

Forekomst:

 • 9% / 55 %              Ikke-ordblinde 9% kontra ordblinde børn 55 % (Swanson, 2018)
 • 6,2%                      Studerende (yderligere 10,8% AE) (Pocar, 1997)
 • 23,3%                     ”Specialklassebørn” (Bakar, 2012)
 • 18,2%                     3.-8. klasse (Davis, 2016)
 • 26%                       8-12 årige børn med indlæringsproblemer (Muzahila, 2012)    

Utilstrækkelig øjenbevægelser

Ved læsning er det vigtigt at kunne flytte øjnene fra bogstav/ord til næste bogstav/ord hurtigt og præcist samt at kunne skifte linjer korrekt. Øjenbevægelserne bruges til dette. Disse øjenbevægelser kan inddeles i smooth pursuit øjenbevægelser (følgebevægelser) og sakkade øjenbevægelser (blik-skifte bevægelser). Hvis øjenbevægelserne ikke har optimale bevægelser kaldes det på engelsk for eye movements deficiency. WHO-diagnose koderne herfor er ICD H 55.81 (sakkader) og H 55.89 (smooth pursuit) 

 

Problemer med ukoordinerede øjenbevægelser kan være:

 • Nedsat læsehastighed
 • Reduceret læseforståelse
 • Svært ved at læse flydende
 • Hovedpine
 • Genlæser/overspringer linjer
 • Svært ved at finde rundt i tekst og genfinde læsested hvis fokusering skiftes
 • Bytter rundt på bogstaver f.eks. ”b” og ”d”
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Træthed i/omkring øjnene op ad dagen 

Effekten af synstræning er langvarig

Da samsynstræning ikke kun er træning af de enkelte øjenmuskler, men snarere træning af hjernens kontrol af den enkelte samsynsfunktioner har effekten af samsynstræning vist sig at være langvarig:

Leong, 2014 The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency og Coetzee 2013, The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD) samt Convergence Insufficiency Treatment Trial Study Group, 2010, Long Term Effectiveness of Treatments for Symptomatic Convergence Insufficiency in Children

 

Der er også lavet en del forskning på de enkelte elementer af synstræning, henholdvis øjenbevægelser, konvergensevne og akkomodationsevne

Akkommodationsevne

Træning viser forbedringer mht. sløret syn i læseafstanden, kortvarigt sløret syn, når man kigger op fra kort afstand til lang afstand, hovedpine, løbende eller brændende øjne, trætte øjne, tab af koncentration samt afståelse fra næraktiviteter. Træning af akkommodationen indgår som en fast del af TrainYourEyes-træningen.

Treatment of Accommodative Dysfunction in Children: Results from an Random Clinical Trial og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

Konvergensevne

Træning viser forbedringer mht. irritation i øjnene (eyestrain), hovedpine, sløret syn, dobbeltsyn, træthed, koncentrationsproblemer, hoppende tekst, tab af læseforståelse efter kort tids læsning og/eller udførsel af næraktiviteter. Træning af konvergensevnen indgår som en stor og bærende part af TrainYourEyes-træningen:A Randomized Clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children,Effectiveness of Vision Therapy in School Children with Symptomatic Convergence Insufficiency og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

Øjenbevægelser

Træning viser forbedringer både på flydende læsning (reading fluency) og læsehastighed. Træning af øjenbevægelser en vigtig del af TrainYourEyes-træningen: The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency  og The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD).

Forskning bag Sports vision

Forskning bag samsynsproblemer og erhvervet hjernskade

Når det gælder erhvervet hjerneskade er det forskning vdr. forekomsten af syn- og samsynsproblemer. Således har op til 60% af patienterne med erhvervet hjerneskade påvirkninger af synet. Studier viser, at patienter blinker mere (reset) og flytter øjnene mindre. Dvs. de har problemer med at dechifrere og overskue verden i det daglige liv. 

 

Andre studier viser, at op til 51% får problemer med ukoordinerede øjenbevægelser, op til 56% får diagnosekoden konvergens insufficiens, dvs. de kan ikke styre øjnenes indaddrejning, mens op til 41% for diagnosen akkommodations insufficiens, dvs. de kan ikke stille skarpt.

Når det gælder erhvervet hjerneskade er det forskning vdr. forekomsten af syn- og samsynsproblemer. Således har op til 60% af patienterne med erhvervet hjerneskade påvirkninger af synet. Studier viser, at patienter blinker mere (reset) og flytter øjnene mindre. Dvs. de har problemer med at dechifrere og overskue verden i det daglige liv. 

 

Andre studier viser, at op til 51% får problemer med ukoordinerede øjenbevægelser, op til 56% får diagnosekoden konvergens insufficiens, dvs. de kan ikke styre øjnenes indaddrejning, mens op til 41% for diagnosen akkommodations insufficiens, dvs. de kan ikke stille skarpt. Desuden har op til 50% et dårligt fungerende vestibulo-okulært system, der kan medføre svimmelhed, kvalme, køresyge etc.: Wallace, 2016, Traumatic brain injury and vestibulo-ocular function: current challenges and future prospects og Hoffer, 2004, Characterizing and treating dizziness after mild head trauma samt Cripps, 2013, The value of balance-assessment measurement in identifying and monitoring acute postural instability among concussed athletes og Chamelian, 2004, Outcome after mild to moderate traumatic brain injury: The role of dizziness. 

 

 

 

Synsmæssige konsekvenser af en blodprop i hjernen – studie 2019

På tværs af tre hospitaler i England blev 1033 patienter med blodprop i hjernen undersøgt.

 • 75% havde synsproblemer
 • 56% havde nedsat centralsyn
 • 40% havde problemer med at bevæge øjnene
 • 28 % havde mistet dele af synsfeltet.
 

 

Visual Deficits and Dysfunctions Associated with Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-analysis, 2019

 • 42,8 % (31,3 til 54,7 %) havde Akkommodations dysfunction (fokuseringsproblemer)

 • 36,3% ( 28,2 – 44,9 %) havde konvergens insufficiens (fikseringsproblemer)

 • 18,2 % (10,6 – 27,1 %) havde tab af synsfelt

Hvis du er interesseret i forskning, så kontakt os