Samsyn udvikles i barndommen

Et samsyn styrer måden, øjnene arbejder sammen på. Et godt samsyn kræver to velfungerende øjne, der er i stand til at fokusere på det samme objekt på samme tid, uanset blikretning, ud fra to forskellige vinkler. 

 

Hos mennesket modtager hjernen samtidigt et billede fra hvert øje. Hos et normalt menneske kan hjernen smelte de to billeder sammen til et fælles billede. Dette kaldes samsyn. Billederne fra de to øjne er en anelse forskellige, idet det ene øje ser på motivet skråt fra den ene side, og det andet øje ser motivet skråt fra den anden side. Forskellen på de to billeder er meget lille, men det er nok til, at hjernen kan lave et 3-dimensionalt billede.

 

Evnen til samsyn er ikke medfødt. Det er kun grundlaget, der er til stede ved fødslen. Samsynet skabes inden for de to første leveår og færdigudvikles i løbet af de første 8-10 leveår. 

 

Hjernen bruger samsynet til at bedømme afstande med. Samsynet er imidlertid kun èt blandt mange sanseindtryk fra syn og hørelse, som hjernen kan bruge til at bedømme afstande med. Vi bruger samsynet til at orientere os og bedømme afstand i forhold til andre objekter – for eksempel i trafikken, når vi skal vurdere, om afstanden til den modkørende bil er stor nok til, at vi kan foretage en overhaling eller, når vi skal kaste, gribe eller ramme en bold.

Et samsyn består af flere dele

Dine øjne bruges til mange forskellige opgaver i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at det fungerer hensigtsmæssigt. Øjnene skal kunne løse mange typer af opgaver:

Akkomodation​

Hurtigt genskabe et tydeligt og klart billede, når der skiftes fokus fra et tæt objekt til et fjernt, såsom når et skolebarn skal se skarpt i bogen på bordet og tavlen på væggen flere meter vægt.​

Sakkader

Øjnene skal i trin flytte sig hen over bogen, mens der læses. Dette kaldes sakkader​

Smooth pursuit

Øjnene skal i et langsomt tempo følge en genstand uden at have hakkende bevægelser. Forstil dig, at du skal følge en fly i himlen og øjnene langsomt og roligt følger med det. ​

Dybdesyn

Dine øjne bruges i samspil til at bedømme afstand og opnå dybde i billedet.

Konvergens

Dine øjne skal være i stand til se et enkelt billede fra fjernt til nært således en tekst ikke er dobbelt.

Dit samsyn er vigtigt for din indlæring

Mange skolebørn går rundt med uopdagede synsproblemer, herunder problemer med samsynet. Eksempelvis vil mange opleve, at teksten flyder sammen ved læsning, fordi de ser dobbelt. Ofte ved børnene ikke selv, at der er noget galt, fordi synet ikke er noget, de kan sammenligne med andre. Nedsat synsfunktion hos børn kan få store konsekvenser både i og uden for klasselokalet, da synet er barnets vigtigste redskab til indlæring.

 

Derfor er det vigtigt, at man som forælder holder et godt øje med, om barnet udviser tegn på samsynsproblemer – gnider sig meget i øjnene, døjer med hovedpine, har svært ved at læse i lang tid af gangen og bliver hurtigt ukoncentreret-samt spørge ind til om barnet índ imellem ser dobbelt.

Vil du vide mere om synstræning, så læs her