Kursus i synstræning - 3 dage og du er klar!

Dobbelt tekst på blå tavle

Mange børn og voksne læser sådan her. Vil du lære at løse deres samsynsproblemer på dette kursus?

Dette kursus i synstræning gør dig i stand til at hjælpe de mindst 20% af børn og voksne lider af samsynsproblemer. Du kan læse mere om forskningen om samsynsproblemer her. 

Tallet er signifikant højere hos børn, der modtager specialundervisning, op til 79% blandt børn, der samtidigt er diagnosticeret med ordblindhed og tre gange så mange med samsynsproblemer, når der er diagnosticeret ADHD. Det betyder, at ca. 1,1 millioner danskere har problemer med samsynet.

Det er mennesker, som du med garanti møder i din dagligdag, i butikken og i dit privatliv. Den anerkendte behandling for samsynsproblemer er synstræning. Den har en blivende effekt og skal dermed kun gennemføres én gang.*

Indholdet af kursus om synstræning

Formålet med kurset er at give deltagerne teoretisk viden, inklusive nyeste forskningsresultater samt gøre deltagerne i stand til at lave en grundig samsynsanalyse og udføre synstræning.
Kurset er en kombination af teoretisk gennemgang og workshops, hvor deltagerne selv prøver alle tests og træningsøvelser. De væsentligste områder i kursuset er

  • Synets udvikling
  • Binokulært syn
  • Koordination
  • Balance
  • Primitive reflekser
  • Praktisk brug af TrainYourEyes.com 

Agenda for kursus

  • Dag 1: Binokulært syn (synets og hjernes udvikling, anamnese, øjenbevægelser, konvergensnærpunkt, fiksation, fusionsreserver, akkomodation). 
  • Dag 2 : Koordination og balance (Orienterings- og lokaliseringsevne, Kropskendskab, Øje-hånd/fod koordination, Balance, Labyrintsansen (vestibulærsansen), Følesansen (taktilsansen), Kinæsthesisansen)
  • Dag 3: Primitive reflekser og opsummering (Primitive reflekser relateret til synet, Relevans for både refraktion og samsynstræning, hvem har gavn af samsynstræning)

Datoer for kursus i synstræning

4.-6. december 2019, Vejle

Pris for deltagelse

TrainYourEyes-medlem:  DKK 4.950 ekskl. moms
Ikke TrainYourEyes-medlem:  DKK 5.490 ekskl. moms

Prisen er inklusiv diverse kursusmaterialer, undervisningsbøger, frokost, kaffe/te.

 

I Danmark skal du søge tilskud hos optikernes kompetencefond.

 

Uddannelsespoint

Der gives 23 uddannelsespoint i Danmark og 17 i Norge. Danske optometrister skal medbringe deres sygesikringsbevis, de norske optometrister indberettes automatisk til NOF. 

Tilmelding

Hent det fulde kursusmateriale og brug blanketten til tilmelding. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os. 

Har du spørgsmålet til kursus, kan du kontakte os her